top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

 

Gedeponeerd bij de K. van Koophandel onder nummer 20168804.

 

1.ALGEMEEN

Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van u  en ons Wonen als muze met betrekking tot de producten die worden aangeboden door ons via deze website. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u akkoord gaat met het plaatsen van een bestelling.

Deze voorwaarden zijn belangrijk voor u en voor ons, aangezien ze zijn ontworpen om uw rechten als gewaardeerde klant te beschermen en onze rechten als bedrijf.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden neem dan contact met ons op: Wonen als muze,

Frans van Waesberghestraat 55, 4561 AC Hulst, Nederland.Tel.+31(0)114320488/

+31(0)610882930.


2.PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW 21%.

De prijzen van de eiken tafels op maat zijn inclusief BTW,  behandeling en levering in Nederland en België.
De prijzen van overige producten zijn exclusief leveringskosten.
Voor intracommunautaire leveringen aan bedrijven met een btw-nummer binnen de Europese Unie, gelden prijzen min 21% BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.BESTELLEN
Nadat u mondeling, telefonisch en/of per email alle gewenste informatie heeft ontvangen, alsmede de algemene voorwaarden, ontvangt u een bevestiging van bestelling.


4.BETALEN
Daar alle transacties via Wonen als muze  gaat onze voorkeur gezien de verschillende voorwaarden die de leveranciers met betrekking tot betaling stellen uit naar voor  volledige betaling vooraf.  Indien u zich niet kunt vinden in deze overeenkomst, staat het u vrij om contact op te nemen met Wonen als muze voor een betalingsregeling. Afhankelijk van de voorwaarden van desbetreffende leverancier kijken wij dan of er afgeweken kan worden van deze overeenkomst. 
Nadat wij een betaling van u hebben ontvangen, ontvangt u  een factuur voldaan en wordt 
uw bestelling direct in behandeling genomen.

 

5.AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

Al onze leveranciers geven een wettelijke garantie. Vraag ernaar bij Wonen als muze.

Daar Wonen als muze geen woonwinkel is met fysiek producten garanderen wij dat alle productomschrijvingen zowel in communicatie als fotomateriaal zo transparant en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven worden. Producten ( inclusief handwerkproducten) die u bij ons kunt bestellen, bevatten vaak de natuurlijke kenmerken van de materialen die gebruikt worden voor het vervaardigen van het product. We selecteren alleen producten van de hoogste kwaliteit, maar natuurlijke kenmerken van de materialen zoals hout, rotan, steen en natuursteen, zijn onvermijdelijk en moeten worden geaccepteerd als onderdeel van het uiterlijk van het product. Deze natuurlijke ’oneffenheden’ moeten niet als gebreken worden beschouwd. Wonen als muze aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor. Op nieuwe producten heeft u 1 jaar garantie , het gebrek dient dan wel binnen 8 dagen aan Wonen als muze gemeld te worden. De factuur dient als garantiebewijs. Eventuele problemen zullen in vele gevallen in onderling overleg worden opgelost.

Op gebruikte/vintage/ tweedehands producten wordt geen garantie verleend. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of achterstallig onderhoud b.v. waxbeurt van leer of door enige van buitenaf voorkomende oorzaak vallen buiten de garantie.

Wonen als muze is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen/transporteurs/

transportbedrijven.

 


6.EIGENDOMSVOORBEHOUD
De producten blijven eigendom van Wonen als muze totdat het gehele bedrag is voldaan.


7.VERZENDEN EN LEVERING
De eiken tafels op maat worden in onze eigen werkplaats geproduceerd, en door onszelf

binnen geleverd en geplaatst op de begane grond in Nederland en België. Er wordt verzocht om een extra mankracht.
Onze eiken tafels op maat worden gratis bezorgd in Nederland en België.
De verzendkosten van alle andere producten worden berekend naar gelang uw postcode 

en volume. Levering van tweedehands/gebruikte producten is tot aan de drempel van de voordeur. Leverings-en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt. Indien bij aflevering door ons bedrijf Wonen als muze beschadigingen worden geconstateerd dient u dit per direct te melden .

Wonen als muze is niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering of beschadiging van de door geleverde producten via een derde partij.
 

8. RETOURBELEID.

Indien van toepassing wordt een retourbeleid toegepast.
 

9.HERROEPINGSRECHT
Voor producten op maat geldt geen ‘herroepingsrecht’. Met andere woorden, aanbetalingen
worden bij te laat annuleren niet terugbetaald.

 

9.ANNULEREN

Als koper heeft u het recht om een bestelling binnen 8 werkdagen per mail te annuleren.

Vanaf het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen, is annulering niet meer mogelijk.
Wonen als muze zorgt er dan voor dan uw bestelling direct in de administratie van haar leverancier verwerkt wordt.
Wonen als muze heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

10.KLACHTEN

Wanneer u bij ontvangst gebreken constateert met betrekking tot hoeveelheid product, de juistheid

van het product of de kwaliteit, neem dan uiterlijk binnen acht dagen contact op.
Geschillen worden zo veel mogelijk in onderling overleg opgelost. Wij doen er alles aan

om uw klacht naar tevredenheid af te handelen,indien noodzakelijk middels het retourbeleid of

de garantie.

Wonen als muze geeft uitsluitend garantie op gebrekkige constructie en/of technische gebreken.

Krimp/scheuren en dergelijke in houtproducten vallen niet onder de garantie, omdat deze

het gevolg zijn van de natuurlijke fysische eigenschappen van hout. Voor alle andere producten

Is het principe ‘verkocht zoals gezien op fotomateriaal ‘ en ‘ verkocht zoals gelezen in het e-mailverkeer’ van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.11.PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens
worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor interne
marketingdoeleinden zoals het toesturen van mails en onze nieuwsbrief.


12.WIJZIGINGSRECHT
Wonen als muze behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud
van haar website tussentijds te wijzigen.
          

13.COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website of andere uitingen van Wonen als

muze mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreidt worden zonder schriftelijke
toestemming van Wonen als muze.


14.TOEPASSING VAN RECHT
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wonen als Muze is, naast

deze algemene voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Januari 2019.

exclusieve interieurs eiken tafels op maat eiken kloostertafels op maat design tuinmeubelen landelijke binnenverlichting landelijke kroonluchters landelijke sofa's antiek antieke meubelen landelijke verlichting unieke objecten icons Vincent Sheppard Sika Design

bottom of page